[logo]


 

[english]
ENGLISH VERSION
Welcome to the AeRJoT's WWW pages-
manufacturer of digital voice multiparty conference units.
Recommended resolution: 800x600 and higher
Recommended preferences: Enabled JavaScript & CSS
See in short cut : what news in the KKO system
New! Emergency Call System based on KKOv5 available now!
KKO ISDN card with CSTA PhaseIII SW for Dispatcher Systems available now!
  
[polish]
WERSJA POLSKA
Witamy na stronach serwisu WWW AeRJoT s.c.
producenta cyfrowych głosowych systemów konferencyjnych.
Zalecana rozdzielczość: 800x600 lub wyższa
Zalecane ustawienia: Włączona obsługa JavaScript i CSS
Zobacz w skrócie : jakie nowości w systemie KKO
Nowość! System przywoławczy dla aplikacji ratunkowych z programem ActionClient już dostępny!
Karta KKO ISDN z obsługą CSTA Fazy III dla systemów dyspozytorskich już dostępna!
  
[licznik]
Licznik/Counter
Całkowita liczba gości odwiedzających nasze strony.
Total guests number in our service.